KermanB. „Naselbine Iz starejše železne Dobe V Prekmurju“. Arheološki Vestnik, Let. 70, oktober 2019., https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7839.