TERŽANB. „Štajersko-Panonska halštatska Skupina. Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik, Let. 70, oktober 2019., https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7836.