Breccia, G. „Janka Istenič, Anja Ragolič: Roman Military Decoration Torques: Literary, Epigraphic, Representational and Archaeological Evidence – Rimsko vojaško Odlikovanje Torkves: Literarni, Epigrafski in archeološki Viri Ter Upodobitve, 2023“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 667-8, https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13182.