Teržan B. „Kristina Mihovilić (1951–2022)“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 651-3, https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13176.