Turk, M. „Vida Pohar (1934–2022)“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 649-50, https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13175.