Guštin, M. „Marijan Slabe (1932–2022)“. 2023. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 647-8, https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13174.