Škvor Jernejčič B., in Vojaković P. „Grobišča Iz starejše železne Dobe V Ljubljani. Različni načini Pokopa Kot Kazalci Heterogenih Prazgodovinskih družbenih Identitet“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 591-32, doi:10.3986/AV.74.20.