Zupan, M., T. Fabec, in B. Laharnar. „Kopa Nad Kompoljami Pri Lukovici: Gradišče in grobišče Iz starejše železne Dobe“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 505-30, doi:10.3986/AV.74.18.