Železnikar J. „Mengeš V Pozni Prazgodovini“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 469-81, doi:10.3986/AV.74.16.