Brezigar, B. „Železnodobni Gomili Na Godeško-Reteških Dobravah Pri Škofji Loki“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 443-67, doi:10.3986/AV.74.15.