Teržan B. „Gorenjska V halštatskem Obdobju: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 333-52, doi:10.3986/AV.74.11.