Rihter, J. „Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški Grobovi in začetek Pokopavanja Na grobišču Župna Cerkev V Kranju“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 263-08, doi:10.3986/AV.74.08.