Pavletič K. „Družbena Struktura Na Primeru poznoantičnih grobišč V Sloveniji“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 241-62, doi:10.3986/AV.74.07.