Ložnjak Dizdar D., C. Metzner-Nebelsick, Rajić Šikanjić P., A. Barbir, in Fileš Kramberger J. K. „Grobova Iz Batine Kot Primera Ekonomske Vloge in družbenega Statusa žensk Ob Donavi V starejši železni Dobi“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 161-88, doi:10.3986/AV.74.04.