Kramberger, B., Lubšina Tušek M., in T. Tolar. „Naselbina Iz Poznega Neolitika in Zgodnje Bakrene Dobe V Stopercah (Haloze)“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 39-124, doi:10.3986/AV.74.02.