Turk, M., in J. Turk. „O Pomenu Jame Divje Babe I Za Stratigrafijo, Sedimentologijo in Kronologijo Jamskih Paleolitskih najdišč V Sloveniji“. Arheološki Vestnik, let. 74, julij 2023, str. 7-38, doi:10.3986/AV.74.01.