Mlinar, M., in S. Tecco Hvala. „Poselitvena Slika posoške/Svetolucijske Skupine – Nova najdišča in Spoznanja“. Arheološki Vestnik, let. 73, julij 2022, str. 397-69, doi:10.3986/AV.73.11.