Djurić, B., L. Gale, R. Brajkovič, I. Bekljanov Zidanšek, B. Horn, E. Lozić, B. Mušič, in M. Vrabec. „Kamnolom Apnenca V Podpeči Pri Ljubljani in Njegovi Izdelki“. Arheološki Vestnik, let. 73, julij 2022, str. 155-98, doi:10.3986/AV.73.06.