Mihevc, A. „Neolitske Risbe V Jami Bestažovci Na Krasu“. Arheološki Vestnik, let. 73, julij 2022, str. 29-47, doi:10.3986/AV.73.02.