LeghissaE. „Kulturna in časovna Umestitev Poznobakrenodobne Ljubljanske Kulture Na Dežmanovih koliščih Pri Igu“. Arheološki Vestnik, Let. 72, junij 2021., str. 7-52, doi:10.3986/AV.72.01.