[1]
I. Murgelj, „Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi“, AV, let. 71, jul. 2020.