[1]
P. Turk, „Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine“, AV, let. 71, jul. 2020.