[1]
Božič D., A. Gaspari, in D. Pirkmajer, „Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju“, AV, let. 71, jul. 2020.