[1]
R. A. Nicholls, J. Buckberry, Črešnar M., I. Armit, P. Mason, in H. Koon, „Interdisciplinarna študija človeških ostankov s starejšeželeznodobnega grobišča v Zagorju ob Savi“, AV, let. 71, jul. 2020.