[1]
M. Murko in M. Draksler, „Nove najdbe iz starejše železne dobe iz Zagorja ob Savi in Save pri Litiji“, AV, let. 71, jul. 2020.