[1]
Z. Modrijan in Strmčnik Gulič M., „Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče“, AV, let. 71, jul. 2020.