[1]
A. Maver, Županek B., M. Gutman Levstik, D. Skaberne, in S. Dolenec, „Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone“, AV, let. 71, jul. 2020.