[1]
M. Vojvoda in Redžić S., „Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija)“, AV, let. 71, jul. 2020.