[1]
D. Donev, „Najpomembnejša antična mesta balkanskih provinc in obeh Panonij“, AV, let. 71, jul. 2020.