[1]
WoźniakM., „Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske“, AV, let. 71, jul. 2020.