[1]
B. Kramberger, „Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah“, AV, let. 71, jul. 2020.