[1]
M. Turk in I. Turk, „Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke: Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize“, AV, let. 71, jul. 2020.