[1]
LazarI., „Vera Kolšek: Rimska nekropola v Šempetru. Vodnik / Römische nekropole in Šempeter. Führer, 1997“, AV, št. 53, jan. 2002.