[1]
VeluščekA. in ČufarK., „Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001“, AV, št. 53, jan. 2002.