[1]
M. Ogrin, „Sledovi obljudenosti v visokogorju Bohinja v starejši železni dobi – nove raziskave“, AV, let. 74, str. 633–646, jul. 2023.