[1]
Škvor Jernejčič B. in Vojaković P., „Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet“, AV, let. 74, str. 591–632, jul. 2023.