[1]
M. Zupan, T. Fabec, in B. Laharnar, „Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe“, AV, let. 74, str. 505–530, jul. 2023.