[1]
B. Brezigar, „Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki“, AV, let. 74, str. 443–467, jul. 2023.