[1]
Teržan B., „Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris“, AV, let. 74, str. 333–352, jul. 2023.