[1]
Šmid K., „Lizipovski zgledi pri dveh rimskih petovionskih reliefih“, AV, let. 74, str. 315–329, jul. 2023.