[1]
J. Rihter, „Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju“, AV, let. 74, str. 263–308, jul. 2023.