[1]
Pavletič K., „Družbena struktura na primeru poznoantičnih grobišč v Sloveniji“, AV, let. 74, str. 241–262, jul. 2023.