[1]
V. Tratnik in S. Karo, „Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija“, AV, let. 74, str. 201–240, jul. 2023.