[1]
B. Kramberger, Lubšina Tušek M., in T. Tolar, „Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze)“, AV, let. 74, str. 39–124, jul. 2023.