[1]
M. Turk in J. Turk, „O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji“, AV, let. 74, str. 7–38, jul. 2023.