[1]
M. Mlinar in S. Tecco Hvala, „Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja“, AV, let. 73, str. 397–469, jul. 2022.