[1]
B. Djurić, „Kamnolom apnenca v Podpeči pri Ljubljani in njegovi izdelki“, AV, let. 73, str. 155–198, jul. 2022.