[1]
ŽELEZNIKAR J., „Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020)“, AV, let. 72, str. 551–552, jun. 2021.