[1]
BAVDEKA., „Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi“, AV, let. 72, str. 263-308, jun. 2021.