[1]
LeghissaE., „Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu“, AV, let. 72, str. 7-52, jun. 2021.